ppm

Ppm (z angl. parts per million) je podobne ako percento spôsob, ako vyjadriť zlomok - milióntinu - celým číslom. Napríklad zápis 45 ppm znamená 45 milióntin, t.j. 0,000045, alebo 45 x 10-6, či 0,0045%, prípadne 0,045?.

Naopak, percento a promile sa dá vyjadriť ako:

* 1 % = 10 000 ppm
* 1 ? = 1 000 ppm

Ppm sa obvykle používa na vyjadrenie koncentrácie v chémii a príbuzných vedách. Napr. Meranie kyslíka v oceli.
Niekedy sa používa v elektronike, napr. na vyjadrenie presnosti kryštálu.

Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.