m

Základná jednotka SI.
Meno: meter
Symbol: m
Veličina: dĺžka
Definícia: Meter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299792458 sekundy.

Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.