kg

Základná jednotka SI.
Meno: kilogram
Symbol: kg
Veličina: hmotnosť
Definícia: Kilogram sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu (platino - irídiový valec), ktorý je umiestnený v Medzinárodnom úrade pre miery a váhy (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) v Paríži (podľa 1. CGPM, 1889). Povšimnite si, že kilogram je základná jednotka SI s predponou; gram je definovaný ako odvodená jednotka, rovná 1/1000 kilogramu; predpony ako mega sa pridávajú ku gramu, nie kilogramu; napr. Mg, nie Mkg. Je to tiež jediná jednotka doteraz definovaná prototypom namiesto merateľného prírodného úkazu.

Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.