Vírus

Vírus je program, ktorý pripája svoje kópie k vykonávateľným súborom a zabezpečí ich aktiváciu. Jeho názov je odvodený od podobnosti s vírusmi v biológii. Vírus sa do vášho počítača môže dostať predovšetkým cez internet. Ďalšie možnosti jeho šírenia sú napríklad prenos v rámci lokálnej siete či kopírovanie z dátového média, ako disketa, CD, DVD a podobne. Exitujú súborové vírusy, čiže samostatné škodlivé programy, boot vírusy, ktoré napádajú zavádzací sektor disku a zabezpečia tak svoj štart už pri spustení počítača a makrovírusy, ktoré sú najčastejšie súčasťou dokumentov s príponou ?.doc? a ?.xls?.

Ďalšie delenie vyplýva zo spôsobu vykonania škodlivej činnosti. Zatiaľ čo vírusy priamej akcie vykonajú svoju aktivitu v okamihu spustenia zavíreného objektu, rezidentné vírusy zostanú v pamäti počítača a vykonávajú škodlivú činnosť.

Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.