FTL

FTL je skratka anglického výrazu "full truck load" a označuje kompletný náklad vozidla, nazývaný tiež celovozová zásielka či celovoz. Zadávateľ celovozovej zásielky zasiela obsah celého nákladného vozidla jednému jedinému príjemcovi.

Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.