Firemný portrét

Pod firemným portrétom rozumieme krátke predstavenie najdôležitejších firemných aktivít. Za pomoci firemného portrétu a profilu možno rýchlo nájsť obchodných partnerov, s ktorými sa vyplatí nadviazať kontakt.

Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.